Главная \ Зовнішнє незалежне оцінювання \ Поради психолога для учасників тестування

Поради психолога для учасників тестування

 

ТИПОЛОГІЯ УЧНІВ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПІДТРИМКИ ПІД ЧАС ЗНО

Учні груп ризику та стратегія  їх підтримки перед ЗНО

Своєрідність навчальної діяльності кожного учня пов’язана з цілим рядом її індивідуальних особливостей: специфікою мислення, пам’яті, уваги, темпом діяльності, індивідуально-типологічними особливостями , навчальною мотивацією. Завдання педагога – своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем, які виникають у них, можна виділити наступні групи ризику.

 

Методичні рекомендації щодо

стратегії роботи з учнями

«груп ризику»

Інфантильні учні

Стисла психологічна характеристика.
Такі учні відрізняються низьким рівнем самоконтролю, вольових процесів. У процесі навчальної діяльності вони не можуть зосередитися, не володіють сформованою пізнавальною мотивацією. Для них властивий зовнішній локус контролю.
Основні труднощі, які виникають під час проходження ЗНО. Таким дітям важко примусити себе готуватися до іспиту. Їм властива апеляція до «вищих сил» замість сподівань на власні можливості. Вони відчувають труднощі з виділенням головного, плануванням і організацією своєї діяльності. Крім того, у них відсутня системність в мисленнєвій діяльності.
Стратегії  підтримки
На етапі підготовки. Необхідно надавати алгоритми підготовки у вигляді схем. Оптимальна стратегія підготовки для таких учнів – розпочинати зі складного (прогалин), а згодом переходити до знайомого матеріалу. Важливо розбити матеріал на короткі, легко досяжні кроки і завершувати роботу на позитиві, не очікуючи відчуття відрази. У монотонній діяльності слід знаходити ресурси (безпосередня вигода, самозаохочення). Допомагає також регламентація часу.
Під час проведення ЗНО. Можна використовувати перед початком формули самонавіювання («Я спокійний і зібраний»). Необхідно переглянути всі завдання і вибрати ті, які видаються найбільш легкими. Під час перевірки корисно уявити, що перевіряєш чужу роботу.
Рекомендації вчителям та батькам. Якщо дитина чимось зайнята, не відволікайте її, доки вона не завершить роботу. Необхідно допомагати структурувати час і створювати зовнішні потреби у цьому. Необхідно також узгодити з дитиною систему заохочень.

Тривожні учні

 

Стисла психологічна характеристика.
Для тривожних учнів навчальний процес асоціюється з емоційною напругою. Вони схильні сприймати будь-яку ситуацію, пов’язану з навчанням, як небезпечну. Особливу тривогу викликає в них перевірка знань у будь-якому вигляді (контрольна робота, диктанти тощо). У який спосіб можна розпізнати тривожну дитину? Такі учні часто  перевіряють вже зроблене, причому це може і не призвести до суттєвого покращення якості роботи. При усній відповіді вони, як правило, прискіпливо спостерігають за реакцією вчителя. Тривожні учні ставлять багато уточнюючих запитань, часто перепитують учителя, перевіряючи, чи правильно вони його зрозуміли. Під час виконання індивідуального завдання вони зазвичай просять вчителя «подивитися, чи правильно вони зробили». Часто гризуть ручки, перебирають пальцями, зачіпають волосся тощо.

       Основні  труднощі

Ситуація тестування взагалі складна для тривожних дітей, тому що за своєю сутністю вона оціночна. Такій дитині важко контролювати свій емоційний стан, звідси виникають проблеми з концентрацією уваги. Найбільш складним аспектом ЗНО для тривожного учня є відсутність емоційного контакту з дорослим.

Стратегії  підтримки

 

На етапі підготовки.

Для тривожних дітей особливо важливе створення ситуації емоційного комфорту на передекзаменаційному етапі. Ні в якому разі не можна нагнітати атмосферу, нагадуючи про серйозність тестування і значущість його результатів. Занадто велике підвищення тривоги в учнів цієї категорії призводить лише до дезорганізації діяльності.
Завдання дорослого – створення ситуації успіху, заохочення, підтримка. У цьому величезну роль відіграють підтримуючі вислови: «Я впевнений, що ти впораєшся», «Ти так добре впорався з контрольною з фізики».
Необхідно навчити дитину прийомам саморегуляції, релаксації, аутотренінгу, обов’язково ознайомити її з процедурою ЗНО, щоб зняти ситуацію невизначеності. Велике значення буде мати бесіда з близькою людиною, спрямована на забезпечення  емоційно сприятливої  атмосфери .
Під час проведення ЗНО. Дуже важливо забезпечити тривожним дітям відчуття емоційної підтримки. Це можна зробити різноманітними невербальними засобами: подивитися, посміхнутися і т. ін. Тим самим дорослий ніби говорить дитині: «Я тут, я з тобою, ти не один».  Якщо дитина звертається за допомогою: «Подивіться, я правильно роблю?», краще за все, не заглиблюючись у зміст написаного, переконливо сказати: «Немає сумнівів, що ти все робиш правильно і в тебе все вийде».
Рекомендації вчителям та батькам. Необхідно формувати в учнів позитивне, адекватне ставлення до ЗНО. В якості підготовки тривожних дітей можна рекомендувати проведення відкритих уроків із запрошенням незнайомих людей, а також радити учням дотримуватися певного стилю поведінки. Батькам слід пояснити особливості дітей, здійснювати просвітницьку роботу з батьками для створення адекватного ставлення до ЗНО. Велике значення має сприятливий клімат в сім’ї.

Невпевнені учні

Стисла психологічна характеристика.
Проблема таких дітей у тому, що вони не вміють спиратися на власну думку і схильні до отримання допомоги  від інших. Невпевнені діти не можуть самостійно перевірити якість своєї роботи: вони самі собі не довіряють. Вони можуть добре виконувати роботу за зразком, але мають ускладнення при необхідності самостійного вибору стратегії розв’язання.
У подібній ситуації вони зазвичай звертаються за допомогою до однокласників або батьків (особливо при виконанні домашнього завдання). Такі діти списують не тому, що не знають відповіді, а тому, що не впевнені в правильності своїх знань і рішень. У поведінковому плані їм часто властивий конформізм, вони не вміють відстоювати власну точку зору. Невпевнені діти часто довго не можуть приступити до виконання завдання, але достатньо педагогу підказати їм перший крок, як вони починають працювати.
Основні труднощі

Невпевнені діти відчувають труднощі під час будь-якого іспиту, позаяк їм важко розраховувати на власні ресурси й приймати самостійне рішення. При проходженні ЗНО ці діти відчувають додаткові труднощі, оскільки принципове значення має самостійний вибір   діяльності, а це завдання для невпевнених учнів вкрай складне.

Стратегії  підтримки

На етапі підготовки. Дуже важливо, щоб невпевнена дитина отримала позитивний досвід прийняття іншими людьми її особистого вибору. Під час роботи з такими учнями необхідно уникати порад і рекомендацій (наприклад: «Краще розв’яжи прості завдання, а тоді переходь до складних»). Краще запропонувати самому вибрати і дочекатися, коли він прийме рішення («Як ти гадаєш, з чого краще розпочати: з простих чи складних завдань?»).
Під час проведення ЗНО. Невпевнену дитину можна підтримувати простими фразами, які сприяють створенню ситуації успіху: «Я впевнений, у тебе все вийде», «Ти обов’язково впораєшся». У жодному разі не можна говорити тривожним і невпевненим учням фразу  типу «Подумай ще», «Поміркуй добре». Це тільки підсилить їхню тривогу і ніяк не прискорить виконання завдання.
Рекомендації вчителям та батькам.

Дуже важливо розвивати у невпевненої дитини навички самостійного оцінювання своєї роботи. Наприклад, корисно запитувати її «А що тобі самій сподобалось в твоїй роботі?» Якщо дитині важко відповісти на подібне запитання, можна запропонувати їй оцінити роботу за декількома критеріями: за точністю, швидкістю і т. д. Не варто поспішати пропонувати дитині готовий розв’язок або відповідь. Навпаки, краще спочатку поцікавитися її думкою.