Главная \ Про нас

Про нас

      Педагогічний колектив  Виноградівського НВК працює над  єдиною науково-методичною проблемою НВК «Впровадження інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій як засобу розвитку учня в системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання» , яка передбачав опанування науково-теоретичних основ і технологій НМП  педагогічним  та учнівським колективами, а саме:

 • Теоретичне знайомство з технологією (самоосвіта, опрацювання методичної літератури, фахових періодичних видань, матеріалів мережі «Інтернет»).
 • Організація системної роботи педпрацівників над індивідуальною проблемою, спорідненою проблемі школи.
 • Тестування з метою визначення і систематизації запитів учителів та учнів
 • Підготовка і проведення педагогічної ради з питань теоретичної та практичної реалізації проблеми школи.
 • Обговорення шкільної проблеми з батьками і учнівським колективом.
 • Створення навчально-методичного комплексу на допомогу вчителю.
 • Збір та оформлення інформації з проблеми в методичному кабінеті школи; виготовлення інформаційних стендів про хід реалізації проблеми.
 • Методична робота з педагогічними кадрами з даної проблеми з метою підвищення науково-теоретичного рівня вчителів, виховання у них відповідального ставлення до якості педагогічної праці:
  • проведення інструктивно-методичних нарад;
  • організація роботи постійно діючого науково-методичного семінару «Новітні інформаційні технології у професійній роботі вчителя – предметника »;
  • активізація роботи методичних об’єднань;
  • виконання вчителями науково-дослідницьких завдань;
  • організація наставництва, роботи школи становлення педагога для молодих вчителів;
  • вдосконалення самоосвіти вчителів, орієнтація на самостійне вивчення теорії та практичне втілення.

Заплановано фронтальне відвідування уроків учителів адміністрацією школи, з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми вчителями школи.

    У контексті науково-методичної проблеми проведено:

- засідання педагогічної ради та нарад при директорові, де розглядалися такі питання   «Самоосвіта вчителів як складова система методичної роботи»,«Робота педагога щодо організації роботи з учнями, які мають високу мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності, форми роботи з обдарованими учнями» ;

-  інструктивно-методичні наради «Ведення шкільної документації», «Про організацію роботи гуртків», «Про організацію роботи методичних об'єднань», «Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».

В рамках педагогічної ради відкрито методичну рубрику «Маленькі секрети учительського успіху. Навчаємо з радістю», яку веде заступник директора з НВР Зотова Інна Петрівна. Під час практичних занять розглядаються новітні технології навчання, такі як «Скрайбінг. Варіанти офлайн і онлайн», «Перевернуте навчання» тощо.  Вчителі отримують цікаві практичні поради щодо організації та проведення уроку.

Освітня модель НВК

НВК працює за моделлю: « Школа ефективного розвитку компетентної творчої особистості»Впровадження ефективних методичних засобів, технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей – головна мета освітньої діяльності кожного педагогічного працівника.

Педагогічне кредо вчителів НВК: «Розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності».

У нинішній складний період розвитку і удосконалення освіти сучасна школа вимагає реорганізації управлінської діяльності, вироблення нових підходів до технологічного забезпечення навчального процесу. Розв’язання  цих проблем потребує створення умов, за яких кожний керівник школи, учитель міг найбільш повно розкрити свої здібності, талант, набути навичок дослідницької роботи, розвивати ініціативу та здійснювати творчий пошук, використовувати досвід, наукові твердження колег.