Кабінет географії

      Географічний кабінет займає провідну роль у вивчення курсу  географії в школі. 

      Завідувачем кабінету є Каражеляскова Оксана Леонідівна, вчитель географії кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії". 

     Добре обладнаний кабінет географії стимулює  мотивацію та зацікавленість учнів до вивчення курсу географії в школі. Це спеціально обладнане приміщення з раціонально-логічним розміщенням комплекту наочності, меблями, тематичними та змінними стендами, які стимулюють і забезпечують ефективність процесу вивчення географії. 

    Одним із напрямів вивчення географії в школі є позакласна та позашкільна робота, до якої вчитель залучає учнів, що виявили зацікавленість його предметом. Щороку вчитель проводить традиційні предметні Тижні географії.

     Географія може охопити дуже широке і різноманітне коло питань (наприклад, опис подорожей, спостереження цікавих явищ природи та інш.), на яких вчитель не має можливості зупинятися під час учбового процесу, а вони є дуже цікавими для учнів. Географія тісно пов”язана з навколишнім середовищем, з життям людей та з перебігом подій в нашій країні та за її межами. 

     Учбова робота в школі за програмою, обмежена в часі і тому вона не в змозі задовольнити усі різноманітні інтереси та потреби учнів. Вчитель не завжди в змозі викласти весь обсяг цікавого пізнавального матеріалу про окремі явища чи географічні об'єкти на уроках. Користуючись різними інформаційними джерелами,  учні дізнаються про існування споріднених до географії наук: геології, вулканології, океанографії тощо. Вчитель виявляє інтереси учнів, залучає їх до позакласної роботи, використовуючи для цього додаткову літературу та надаючи можливість практично застосувати здобуті знання у своїй діяльності. 

Позакласна робота - складова чистина навчально-виховної роботи, одна з форм організації дозвілля учнів. Вона дає широкі можливості для всебічного розвитку учнів і підготовки їх до життя.