Главная \ Віртуальна екскурсія по класам та шкільним коридорам \ Кабінет української мови та літератури

Кабінет української мови та літератури

    Кабінет української мови та літератури – це навчально-виховний підрозділ середнього навчального закладу, обладнаний літературою, наочними посібниками, технічними засобами навчання, меблями, призначений для проведення уроків української мови та літератури, позакласних заходів з предметів.

    Кабінет української мови має великі потенційні можливості для організації навчально-виховного процесу, самоосвіти вчителів-філологів НВК. 

     Видатний німецький педагог Адольф Дістервег писав: «Вчитель мусить бути творцем. А якщо його праця лише ремесло, тоді немає у світі тяжчого ремесла». Зробити працю вчителя творчістю покликаний в тому числі й кабінет. Адже саме тут викладач готує уроки, які зацікавлять учнів.

     Завідувачем кабінету є Чиканчи Поліна Іванівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії". 

        Успішність роботи вчителя значною мірою залежить від організації діяльності навчального кабінету: естетичне виховання, систематизації навчального матеріалу, методичної й позакласної роботи,роботи з обдарованими учнями.       

    Робота кабінету направлена на вирішення методичної проблеми, над якою працює вчитель,-«Інноваційні методи навчання на уроках украйнської мови й літератури».Використання цих методів і прийомів допомагає формувати в учнів навичок самостійного здобуття нових знань, збирання необхідної інформації, розвивати пізнавальні сили та творчий потенціал, уміння робити висновки. Від пояснювального методу трансляції готового навчального матеріалу інноваційний підхід дозволяє перейти до особистісно - зорієнтованих методів, в яких посилений творчо-діяльнісний компонент. Кабінет української мови й літератури допомагає учням, які здатні вчитися, причому вчитися не просто заради процесу, а у співвідношенні зі своїми особистими потребами. І кабінет дає їм змогу реалізуватися в цьому. 

   Кабінет також є осередком позакласної роботи з предметів. Тут проводяться цікаві традиційні Шевченківські тижні, щороку відзначаються День української писемності та День рідної мови.