Кабінет з основ здоров'я

Шкільний предмет "Основи здоров'я" відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів. Його мета — формування здоров'язбережувальної компетентності учнів на основі

  • оволодіння ними знаннями про здоров'я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки,
  • виховання ціннісного ставлення до життя і здоров'я,
  • сприяння всебічному розвитку дітей.

    Завідувачем кабінету є Пімонова Ірина Василівна, вчитель російської мови та основ здоров'я,   кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії".

Для ефективного засвоєння навчального матеріалу вчитель створює на уроках проблемні та ігрові ситуації, використовує прийоми інтерактивного навчання.